Milieu

Onze habitat

Onze verantwoordelijkheid

Op 2 augustus 1996 werd Dr. Schaette GmbH, tegenwoordig SaluVet GmbH, als eerste onderneming in het gebied van de Kamer van Koophandel en Industrie Bodensee-Upper-Zwaben gecertificeerd volgens het
EU-milieumanagementsysteem EMAS (VO (EG) 1221/2009).

In tegenstelling tot andere milieulabels wordt het milieuauditcertificaat niet toegekend voor afzonderlijke producten, maar bevestigt het milieuvriendelijke productiemethoden in alle bedrijfsdivisies en -afdelingen. De behaalde milieuprestaties worden jaarlijks beoordeeld in een officiële audit en verdere optimalisaties worden nagestreefd.

De EMAS-certificering (EMAS-certificaat, certificaat ISO 14001 – beheersysteem volgens EMAS) omvat de jaarlijkse opstelling van een milieuverklaring.

Naar de milieuverklaring 2022

Daarnaast is SaluVet sinds 2021 lid van het Bedrijvennetwerk Klimaatbescherming. Dit IHK-platform verbindt bedrijven die een actieve bijdrage willen leveren aan
aan het leefbaar houden van onze planeet voor toekomstige generaties.

Milieucertificaat

Milieubescherming en duurzaamheid

Onderdeel van het dagelijks leven van het bedrijf

De meeste mensen beseffen heel goed dat de bescherming van ons milieu belangrijk is, maar handelen er niet naar. Veel bedrijven beweren ook aandacht te besteden aan duurzaamheid en ecologie.

Voor SaluVet zijn deze zaken niet nieuw. Al bij de oprichting van het bedrijf ruim 100 jaar geleden was respectvol omgaan met de natuur een vanzelfsprekendheid – de producten zijn toen en nu immers gebaseerd op kruiden, geneeskrachtige planten en natuurlijke stoffen.

Een diepe verbondenheid met de natuur en een zorgvuldig gebruik van hulpbronnen vormen de basis voor al onze bedrijfsbeslissingen en gaan veel verder dan zaken als het vermijden van afval of energiebesparing.

Het kan gebeuren dat een op zich goed product niet in ons assortiment blijft of aan ons assortiment wordt toegevoegd als het in één aspect niet aan onze richtlijnen voldoet. In dat geval moet economische efficiëntie op de achtergrond raken.

Specifiek bij SaluVet

Bescherming van het milieu

 • De energie die SaluVet nodig heeft, komt uit hernieuwbare bronnen:
  • Fotovoltaïsch systeem op de daken
  • .

  • Houtpelletverwarming
  • .

  • Gebruik van geothermische energie voor verwarming en koeling
  • .

 

 • Bij de nieuwbouw van onze logistieke hal en bij de bouw van ons administratiegebouw hebben we een ecologische bouwmethode toegepast:
  • Selectie van materialen volgens ecologische normen
  • .

  • Veel daglicht voor de werknemers voor een aangenaam binnenklimaat en energiebesparing
  • .

  • Groen dak om de biodiversiteit te bevorderen; tegelijkertijd dient het als koude/warmte-isolatie
  • Partnerbedrijven uit de regio voor korte transportroutes
  • .

 • Vervaardiging en logistiek
   • We bereiken optimale processen door een goede planning, korte afstanden en het gebruik van geschikte machines. Daardoor gebruiken we zo min mogelijk kostbare grondstoffen, zoals water, energie en grondstoffen. Resthoeveelheden en afval vermijden we zoveel mogelijk

  .

   • Bij de inkoop van grondstoffen geven we de voorkeur aan regionale telers en leveranciers, en waar mogelijk gebruiken we biologisch geproduceerde grondstoffen

  .

   • In de logistiek gebruiken we verpakkings- en isolatiematerialen van gerecyclede kartonnen dozen

  om de producten tijdens het transport te beschermen.

   • Dankzij moderne technologieën besparen we op het gebruik van chemische stoffen bij analyses en kwaliteitscontroles

  .

 • Vervaardiging en logistiek
   • We bereiken optimale processen door een goede planning, korte afstanden en het gebruik van geschikte machines. Daardoor gebruiken we zo min mogelijk kostbare grondstoffen, zoals water, energie en grondstoffen. Resthoeveelheden en afval vermijden we zoveel mogelijk

  .

   • Bij de inkoop van grondstoffen geven we de voorkeur aan regionale telers en leveranciers, en waar mogelijk gebruiken we biologisch geproduceerde grondstoffen

  .

   • In de logistiek gebruiken we verpakkings- en isolatiematerialen van gerecyclede kartonnen dozen

  om de producten tijdens het transport te beschermen.

   • Dankzij moderne technologieën besparen we op het gebruik van chemische stoffen bij analyses en kwaliteitscontroles

  .