Informatie over de verwerking van gegevens van klanten en leveranciers

Meer informatie

Je kunt je cookie-instellingen aanpassen onder de volgende link.

Instellingen wijzigen

Privacybeleid

 

Bedankt voor uw bezoek aan onze website. SaluVet GmbH (hierna “SaluVet”, “wij” of “ons”) hecht veel belang aan de veiligheid van de gegevens van de gebruikers en de naleving van de voorschriften inzake gegevensbescherming. Hieronder informeren wij u over de verwerking van uw persoonlijke gegevens op onze website.

Verantwoordelijke en functionaris voor gegevensbescherming

Verantwoordelijke instantie:

SaluVet GmbH
Steinstr. 33
D – 88339 Bad Waldsee
Tel.: +49 (0)7524-4015-0
E-mail: info@saluvet.de

Externe functionaris voor gegevensbescherming:

DDSK GmbH
Stefan Fischerkeller
Tel.: +49 (0)7542 949 21 – 00
E-mail: datenschutz@saluvet.de

 

Termen

De in deze privacyverklaring gebruikte technische termen dienen te worden begrepen zoals wettelijk bepaald in artikel 4 van de GDPR.

 

Noten over gegevensverwerking.

Geautomatiseerde gegevensverwerking (logbestanden enz.)

Onze site kan worden bezocht zonder dat de gebruiker actief persoonsgegevens verstrekt. Wij slaan echter bij elk bezoek aan de website automatisch toegangsgegevens op (serverlogbestanden), zoals de naam van de internetprovider, het gebruikte besturingssysteem, de website van waaruit de gebruiker ons bezoekt, de datum en de duur van het bezoek of de naam van het opgevraagde bestand, en om veiligheidsredenen, bijvoorbeeld om aanvallen op onze website op te sporen, het IP-adres van het gebruikte eindapparaat gedurende een periode van 7 dagen. Deze gegevens worden uitsluitend geëvalueerd om onze diensten te verbeteren en laten geen conclusies toe over de persoon van de gebruiker. Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Wij verwerken en gebruiken de gegevens voor de volgende doeleinden: terbeschikkingstelling van de website, verbetering van onze website, preventie en opsporing van fouten/storingen en misbruik van de website.

 

Rechtelijke grondslag: gerechtvaardigd belang, op grond van Art. 6 lid 1 lit. f) DSGVO.

Rechtmatig belang: Het waarborgen van de functionaliteit en de foutloze en veilige werking van de website alsmede het aanpassen van deze website aan de eisen van de gebruikers.

 

Gebruik van cookies (algemeen, functionaliteit, opt-out links etc.).

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op onze website zogenaamde cookies. Het gebruik van cookies dient ons gerechtvaardigd belang om het bezoek aan onze website zo aangenaam mogelijk te maken en is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f) DSGVO. Cookies zijn een standaard internettechnologie voor het opslaan en opvragen van login- en andere gebruiksinformatie voor alle websitegebruikers. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op het eindapparaat worden opgeslagen. Ze stellen ons in staat om onder andere gebruikersvoorkeuren op te slaan, zodat onze website kan worden weergegeven in een formaat dat is afgestemd op het apparaat van de gebruiker. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden verwijderd na het einde van de browsersessie, d.w.z. na het sluiten van de browser (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op het eindapparaat van de gebruiker en stellen ons of onze partnerbedrijven in staat de browser bij een volgend bezoek te herkennen (zogenaamde permanente cookies).

De browser kan zo worden ingesteld dat de gebruiker wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en individueel kan beslissen over de acceptatie ervan of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kan uitsluiten. Bovendien kunnen de cookies met terugwerkende kracht worden verwijderd om gegevens te verwijderen die de website op de computer van de gebruiker heeft opgeslagen. Het deactiveren van cookies (zogenaamde opt-out) kan leiden tot enkele beperkingen in de functionaliteit van onze website.

Categorieën van betrokkenen: Websitebezoekers, gebruikers van online diensten.

Opt-Out: Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442

Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/wie-verhindere-ich-dass-websites-mich-verfolgen

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de

Safari: https://support.apple.com/de-de/HT201265

Rechtsgrond: Toestemming (art. 6 lid 1 lit. a) DSGVO); gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 lit. f) DSGVO).

De relevante rechtsgrondslag wordt in elk geval specifiek genoemd voor het desbetreffende instrument.

Gerechtvaardigde belangen: Opslaan van opt-in voorkeuren, presentatie van de website, waarborgen van de functionaliteit van de website, bewaren van de gebruikersstatus over de gehele website, herkenning voor de volgende websitebezoeker, gebruiksvriendelijk online aanbod, waarborgen van de chatfunctie.

 

Webanalyse en optimalisatie

Om de bezoekersstromen op ons online aanbod te kunnen evalueren, maken wij gebruik van tools voor webanalyse en bereikmeting. Hiervoor verzamelen wij informatie over het gedrag, de interesses of demografische informatie van onze bezoekers, zoals leeftijd, geslacht, etc. Dit helpt ons te herkennen welke bezoekers het meest waarschijnlijk onze website bezoeken. Dit helpt ons te herkennen op welk moment ons online aanbod, de functies of de inhoud ervan het meest worden bezocht of uitnodigen tot herhaalde bezoeken. Bovendien kunnen we de verzamelde informatie gebruiken om te bepalen of ons onlineaanbod moet worden geoptimaliseerd of aangepast.

De daartoe verzamelde informatie wordt opgeslagen in cookies of soortgelijke procedures en wordt gebruikt voor het meten en optimaliseren van het bereik. De in de cookies opgeslagen gegevens kunnen betrekking hebben op bekeken inhoud, bezochte onlinesites, instellingen en gebruikte functies en systemen. In de regel worden echter geen duidelijke gebruikersgegevens voor de beschreven doeleinden verwerkt. In dit geval worden de gegevens zodanig gewijzigd dat de werkelijke identiteit van de gebruikers noch bij ons, noch bij de aanbieder van de gebruikte tool bekend is. De aldus gewijzigde gegevens worden vaak opgeslagen in gebruikersprofielen.

Categorieën van betrokkenen: Websitebezoekers, gebruikers van onlinediensten.

Categorieën van gegevens:Gebruikersgegevens (bijv. bezochte webpagina’s, belangstelling voor inhoud, toegangstijden), meta- en communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen), contactgegevens (bijv. e-mailadres, telefoonnummer), inhoudsgegevens (bijv. tekstgegevens, foto’s, video’s).

Doel van de verwerking: website-analyse, bereikmeting, gebruik en evaluatie van website-interactie, lead-evaluatie.

Wettelijke basis:Wettige belangen (Art. 6 lid 1 lit. f) DSGVO).

Geregistreerde belangen: Optimalisatie en verdere ontwikkeling van de website, winstverhoging, klantenbinding en acquisitie.

 

Google Analytics

Gebruikte dienst: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy

Opt-out link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

of https://myaccount.google.com/

Rechtsgrondslag: toestemming (art. 6 lid 1 lit. f) DSGVO).

Gerechtvaardigde belangen: Optimalisatie en verdere ontwikkeling van de website, meting van bezoekersstromen in geanonimiseerde vorm.

 

Online marketing.

Om ons bereik en de bekendheid van ons online aanbod voortdurend te vergroten, verwerken wij persoonsgegevens in het kader van online marketing, met name met betrekking tot potentiële interesses en het meten van de effectiviteit van onze marketingmaatregelen.

Voor het meten van de effectiviteit van onze marketingmaatregelen en het vaststellen van potentiële interesses wordt relevante informatie opgeslagen in cookies of worden vergelijkbare procedures gebruikt. De in de cookies opgeslagen gegevens kunnen betrekking hebben op bekeken inhoud, bezochte websites, instellingen en gebruikte functies en systemen. In de regel worden echter geen duidelijke gebruikersgegevens voor de beschreven doeleinden verwerkt. De gegevens worden dan zodanig gewijzigd dat de werkelijke identiteit van de gebruiker noch bij ons noch bij de aanbieder van de gebruikte tool bekend is. De aldus gewijzigde gegevens worden vaak opgeslagen in gebruikersprofielen.

Wanneer gebruikersprofielen worden opgeslagen, kunnen de gegevens op de server van de aanbieder van onlinemarketing worden uitgelezen, aangevuld en aangevuld wanneer andere onlineaanbiedingen worden bezocht die dezelfde onlinemarketingmethode gebruiken.

Wij kunnen het succes van onze advertenties bepalen op basis van samengevatte gegevens die ons door de aanbieder van de onlinemarketingprocedure ter beschikking worden gesteld (zogenaamde conversiemeting). In het kader van deze conversiemetingen kunnen wij nagaan of een marketingmaatregel heeft geleid tot een aankoopbeslissing van de bezoeker van ons online-aanbod. Deze evaluatie dient om het succes van onze online marketing te analyseren.

Categorieën van betrokkenen: Websitebezoekers, gebruikers van online diensten, geïnteresseerden, communicatiepartners, zakelijke en contractuele partners.

Categorieën van gegevens: Gebruikersgegevens (bijv. bezochte websites, belangstelling voor inhoud, toegangstijden), meta- en communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen), locatiegegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens (bijv. tekstgegevens, foto’s, video’s).

Doelstellingen van de verwerking: marketing (waaronder deels interest-based en behavioural), conversiemeting, targeting, click tracking, het ontwikkelen van marketingstrategieën en het verhogen van de efficiëntie van campagnes.

Wettelijke basis: Toestemming (art. 6 lid 1 lit. a) DSGVO); gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 lit. f) DSGVO).

Gerechtvaardigde belangen: Optimalisatie en verdere ontwikkeling van de website, verhoging van de winst, klantenbinding en acquisitie.

 

Google Tag Manager.

Gebruikte dienst: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy

Opt-out link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

of https://myaccount.google.com/

Rechtsgrondslag: Legitiem belang (art. 6, lid 1, onder f) DSGVO).

Legitieme belangen: Coördinatie van verschillende tools, beheer, gebruiksgemak en presentatie.

 

Google Analytics

Gebruikte dienst: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy

Opt-out link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

of https://myaccount.google.com/

Rechtsgrondslag: Toestemming (Art. 6 lid 1 lit. a) DSGVO).

 

Google AdWords en conversiemeting.

Gebruikte dienst: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Privacybeleid:https://policies.google.com/privacy

Opt-out link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

of https://myaccount.google.com/

Rechtsgrondslag: Toestemming (Art. 6 lid 1 lit. a) DSGVO).

 

Sociale media aanwezigheden.

Wij onderhouden online aanwezigheden op sociale netwerken en carrièreplatforms om informatie uit te wisselen met de daar geregistreerde gebruikers en om op ongecompliceerde wijze contact met hen te kunnen opnemen.

In sommige gevallen worden de gegevens van gebruikers op sociale netwerken gebruikt voor marktonderzoek en dus voor reclamedoeleinden. Er kunnen gebruikersprofielen worden aangemaakt en gebruikt om advertenties via het gebruiksgedrag van gebruikers aan te passen aan de interesses van doelgroepen, bijvoorbeeld door het aangeven van interesses. Daartoe worden regelmatig cookies opgeslagen op de eindapparaten van de gebruikers, deels ongeacht of zij geregistreerde gebruikers van het sociale netwerk zijn.

In verband met het gebruik van sociale media gebruiken wij ook de bijbehorende messengers om op ongecompliceerde wijze met gebruikers te kunnen communiceren. Wij wijzen erop dat de veiligheid van de afzonderlijke diensten kan afhangen van de accountinstellingen van de gebruiker. Zelfs in het geval van end-to-end-encryptie kan de dienstverlener conclusies trekken over het feit dat en wanneer gebruikers met ons communiceren en eventueel locatiegegevens verzamelen.

Afhankelijk van waar het sociale netwerk wordt geëxploiteerd, kunnen gebruikersgegevens buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte worden verwerkt. Dit kan risico’s opleveren voor gebruikers, bijvoorbeeld omdat het moeilijker wordt hun rechten af te dwingen.

Categorieën van betrokkenen: Geregistreerde gebruikers en niet-geregistreerde gebruikers van het sociale netwerk.

Categorieën van gegevens:Stamgegevens (bijv. naam, adres), contactgegevens (bijv. e-mailadres, telefoonnummer), inhoudsgegevens (bijv. tekstgegevens, foto’s, video’s), gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesses, toegangstijden), meta- en communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adres).

Doel van de verwerking: Uitbreiding van de dekking, netwerken.

Wettelijke basis: Gewettigde belangen (art. 6 lid 1 lit. f) DSGVO), toestemming (art. 6 lid 1 lit. a) DSGVO).

Rechtmatige belangen: Interactie en communicatie over aanwezigheid op social media, winstverhoging, inzichten over doelgroepen.

 

Instagram.

Gebruikte dienst: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland.

Datenschutz: https://help.instagram.com/519522125107875

en https://www.facebook.com/about/privacy

Opt-out link: https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/accounts/privacy_and_security/

 

Facebook incl. Messenger.

Gebruikte dienst: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland.

Privacybeleid: https://www.facebook.com/privacy/explanation

en https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Opt-out link: https://www.facebook.com/policies/cookies/

 

LinkedIn

Gebruikte dienst: LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, VS.

Privacybeleid: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Opt-out link: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

 

YouTube

Gebruikte dienst: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=nl

Opt-out link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

 

Plug-ins en geïntegreerde inhoud van derden

Wij hebben in ons online aanbod functies en inhoud geïntegreerd die afkomstig zijn van derden. Zo kunnen bijvoorbeeld video’s, voorstellingen, knoppen of berichten (hierna content genoemd) worden geïntegreerd.

Om content aan bezoekers van ons onlineaanbod te kunnen tonen, verwerkt de betreffende derde aanbieder onder meer het IP-adres van de gebruiker, zodat de content naar de browser kan worden doorgestuurd en kan worden getoond. Zonder deze verwerking is de weergave van inhoud van derden niet mogelijk.

In sommige gevallen wordt aanvullende informatie verzameld via zogenaamde pixel tags of web beacons, waarbij de derde aanbieder informatie ontvangt over het gebruik van de inhoud of het bezoekersverkeer op ons online aanbod, technische informatie over de browser of het besturingssysteem van de gebruiker, het tijdstip van het bezoek of over verwijzende websites. De aldus verkregen gegevens worden opgeslagen in cookies op het eindapparaat van de gebruiker.

Om de persoonsgegevens van de bezoekers van ons online-aanbod te beschermen, hebben wij bepaalde veiligheidsmaatregelen genomen om de automatische overdracht van deze gegevens te voorkomen. Deze gegevens worden alleen doorgegeven wanneer gebruikers de knoppen gebruiken of op de inhoud van derden klikken.

Categorieën van betrokkenen: Gebruikers van de plug-in of geïntegreerde inhoud van derden.

Categorieën van gegevens:Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesses, toegangstijd), meta- en communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adres), contactgegevens (bijv. e-mailadres, telefoonnummer), stamgegevens (bijv. naam, adres).

Doel van de verwerking: Het ontwerpen van ons online aanbod, het vergroten van het bereik van advertenties op sociale media, het delen van berichten en inhoud, op interesse en gedrag gebaseerde marketing, cross-device tracking.

Rechtsgrond: Toestemming (art. 6 lid 1 lit. a) DSGVO).

 

Facebook Social Plugins

Gebruikte dienst: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland

Privacy: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Opt-out link: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Rechtsgrondslag: Toestemming (Art. 6 lid 1 lit. a) DSGVO).

 

Google Maps

Gebruikte dienst: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=nl

Opt-out link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de of https://myaccount.google.com/

Rechtsgrondslag: Toestemming (Art. 6 lid 1 lit. a) DSGVO)

 

Instagram plugins en buttons.

Gebruikte dienst: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland.

Privacy: https://help.instagram.com/519522125107875 en https://www.facebook.com/about/privacy.

Opt-out link: https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/accounts/privacy_and_security/

Rechtsgrondslag: Toestemming (Art. 6 lid 1 lit. a) DSGVO).

 

LinkedIn plugins en knoppen.

Gebruikte dienst: LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, VS.

Privacy: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Opt-out link: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Rechtsgrondslag: Toestemming (Art. 6 lid 1 lit. a) DSGVO).

 

ReCaptcha

Gebruikte dienst: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=nl

Opt-out link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de of https://myaccount.google.com/

Rechtsgrondslag: Toestemming (Art. 6 lid 1 lit. a) DSGVO).

 

YouTube

Gebruikte dienst: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=nl

Opt-out link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

of https://myaccount.google.com/

Rechtsgrondslag: toestemming (Art. 6 lid 1 lit. a) DSGVO)

 

Blog en forum

Wij hebben een blog of vergelijkbare publicatiemogelijkheden op onze online aanwezigheid. Wij willen de bezoekers van onze website de mogelijkheid bieden om op deze manier contact met ons op te nemen of hun gedachten en suggesties te delen.

Als gebruikers van ons online aanbod opmerkingen en bijdragen op onze site publiceren, zijn wij verplicht om onwettige inhoud of de publicatie ervan op onze site te voorkomen. Om aan deze verplichting te voldoen en onze belangen te beschermen om onszelf te vrijwaren in geval van een vordering tegen ons voor de bijdrage van derden, verzamelen wij het IP-adres van de betreffende gebruiker. Dit helpt ons ook om spam te herkennen.

Verder zijn gebruikers niet verplicht binnen de aangeboden functie informatie te verstrekken waaruit conclusies over de persoon van de gebruiker kunnen worden getrokken. Een bijdrage kan ook onder een pseudoniem worden gepubliceerd. De gebruiker kan zo bepalen welke gegevens en inhoud wij verwerken.

Verder willen wij u erop wijzen dat wij in onze commentaarfunctie de mogelijkheid bieden om de naam en een profielfoto weer te geven. Dit vereist dat gebruikers zich vooraf hebben geregistreerd bij de dienst Gravatar (Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA).

Als de commentaarfunctie wordt gebruikt, wijzen wij erop dat het e-mailadres in gecodeerde vorm wordt doorgegeven aan de dienstverlener voor verificatie of matching. In dit verband wordt ook het bijbehorende IP-adres doorgegeven, zodat de communicatie tussen de browser en het platform kan plaatsvinden.

Als gebruikers niet willen dat hun Gravatar-profiel wordt gecontroleerd of opgenomen op onze website, gebruik dan een geanonimiseerd e-mailadres. Op voorwaarde dat gebruikers volledig afzien van het gebruik van onze commentaarfunctie, worden er geen gegevens doorgegeven aan de provider.

Categorieën van betrokkenen: Gebruikers van de betreffende functie.

Categorieën van gegevens: Stamgegevens (bijv. naam, adres), contactgegevens (bijv. e-mailadres, telefoonnummer), inhoudsgegevens (bijv. tekstinvoer, foto’s, video’s), gebruiksgegevens (bijv. interesses, toegangstijden), meta- en communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adres), contractgegevens (bijv. onderwerp van het contract).

Doel van de verwerking: Netwerken van gebruikers, opbouwen van klantenbinding, dienstverlening en feedback.

Wettelijke basis: Toestemming (art. 6 lid 1 lit. a) DSGVO), gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 lit. f) DSGVO).

Gerechtvaardigd belang: Vrijwaring in geval van aansprakelijkheid, preventie, beveiliging van de online aanwezigheid, duplicatie van communicatiekanalen met bezoekers van het online aanbod, optimalisatie van het online aanbod.

 

WordPress.com & Gravatar.

Gebruikte dienst: Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA.

Privacybeleid: https://automattic.com/privacy/

Opt-out link:  https://automattic.com/cookies/

 

Gebruik van enquêtediensten op de website met gegevensoverdracht.

Wij houden enquêtes en opiniepeilingen (hierna “enquêtes”) op ons online aanbod. Dit helpt ons om ons aanbod te verbeteren en beter in te spelen op de behoeften van onze klanten. Vóór de evaluatie van de gebruikersenquête worden de gegevens die wij verwerken voor de verstrekking en technische uitvoering van onze enquêtes geanonimiseerd. Deelname aan de enquête is vrijwillig.

Categorieën van betrokkenen: Deelnemers aan enquêtes.

Categorieën van gegevens: Meta- en communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adres), gebruiksgegevens (bijv. interesses, toegangstijden), stamgegevens (bijv. naam, adres), contactgegevens (bijv. e-mailadres).

Doel van de verwerking: Marketing, klantenbinding en acquisitie van nieuwe klanten, verbetering/optimalisatie van het aanbod.

Rechtsgrond: Toestemming (Art. 6 lid 1 lit. a) DSGVO).

 

SurveyOnline

Gebruikte dienst: enuvo GmbH, Seefeldstrasse 25, 8008 Zürich, Zwitserland.

Gegevensbescherming: https://www.umfrageonline.ch/datenschutz

 

Nieuwsbrief en brede communicatie met tracking.

Op ons online aanbod, hebben gebruikers de mogelijkheid om zich te abonneren op onze nieuwsbrief of eventuele kennisgevingen via verschillende kanalen (hierna nieuwsbrief). In het kader van de wettelijke bepalingen sturen wij alleen nieuwsbrieven naar ontvangers die toestemming hebben gegeven om de nieuwsbrief te ontvangen. Wij maken gebruik van een geselecteerde dienstverlener om onze nieuwsbrief te versturen.

Om u te abonneren op een nieuwsbrief van ons, moet u een e-mailadres opgeven. Indien nodig verzamelen wij aanvullende gegevens, zoals de naam, om onze nieuwsbrief van een persoonlijk adres te voorzien.

Onze nieuwsbrief wordt pas verzonden nadat de zogenaamde double opt-in procedure is afgerond. Als bezoekers van onze website besluiten om zich in te schrijven voor onze nieuwsbrief, ontvangen zij een bevestigingsmail, die bedoeld is om misbruik van valse e-mailadressen te voorkomen en om te voorkomen dat de nieuwsbrief wordt verstuurd door er simpelweg op te klikken, eventueel per ongeluk. U kunt zich te allen tijde uitschrijven voor onze nieuwsbrief. Aan het einde van elke nieuwsbrief staat een afmeldlink (opt-out link).

Bovendien zijn wij verplicht het bewijs te leveren dat onze abonnees de nieuwsbrief daadwerkelijk wilden ontvangen. Daartoe verzamelen en bewaren wij het IP-adres en het tijdstip van aan- en afmelding.

Onze nieuwsbrieven zijn zo opgesteld dat het voor ons mogelijk is om inzicht te krijgen in verbeteringen, doelgroepen of het leesgedrag van onze abonnees. Zo kunnen wij gebruik maken van een zogenaamde web beacon of een tracking pixel, die reageert op interacties met de nieuwsbrief, bijvoorbeeld of er op links wordt geklikt, de nieuwsbrief überhaupt wordt geopend of op welk tijdstip de nieuwsbrief wordt gelezen. Wij kunnen deze informatie om technische redenen toewijzen aan individuele abonnees.

Categorieën van betrokkenen: Nieuwsbriefabonnees.

Categorieën van gegevens: Basisgegevens (bijv. naam, adres), contactgegevens (bijv. e-mailadres, telefoonnummer), meta- en communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adres), gebruiksgegevens (bijv. interesses, toegangstijden).

Doelstellingen van de verwerking: Marketing, klantenbinding en acquisitie van nieuwe klanten, analyse en evaluatie van het succes van de campagne.

Wettelijke basis: Instemming (Art. 6 lid 1 lit. a) DSGVO).

 

Mailchimp

Gebruikte dienst: The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, VS.

Privacybeleid: https://mailchimp.com/legal/privacy/

 

Commerciële communicatie.

Wij gebruiken de ons verstrekte gegevens ook voor reclamedoeleinden, met name om op verschillende kanalen informatie te verstrekken over nieuws van ons of uit ons aanbod. Wij richten ons tot u met reclame binnen het kader van de wettelijke voorschriften en – indien nodig – na het verkrijgen van uw toestemming.

Indien de ontvangers van onze reclame dit niet wensen te ontvangen, kunnen zij ons dit te allen tijde meedelen. Wij zullen graag aan het desbetreffende verzoek voldoen.

Categorieën van betrokkenen: Communicatiepartners.

Categorieën van gegevens:Stamgegevens (bijv. naam, adres), contactgegevens (bijv. e-mailadres, telefoonnummer).

Doel van de verwerking: Direct marketing.

Wettelijke basis: Toestemming (art. 6 lid 1 lit. a) DSGVO), gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 lit. f) DSGVO).

Gerechtvaardigde belangen: Binden van bestaande contacten en verwerven van nieuwe contacten of contractuele partners.

 

Wedstrijden en prijsvragen.

Wij gebruiken onze online aanwezigheid om prijstrekkingen en/of wedstrijden te organiseren. Daarbij verwerken wij de gegevens van de deelnemers die nodig zijn voor de uitvoering van de desbetreffende campagne. Hieronder vallen ook gegevens die wij nodig hebben om de winnaar te informeren en de prijs te verdelen.

Afhankelijk van het soort actie kunnen bijdragen van of over de deelnemers aan de actie worden gepubliceerd, bijvoorbeeld bij de berichtgeving over de betreffende actie of als een stemming over een door de deelnemer ingediende bijdrage deel uitmaakt van de actie. Welke gegevens wij in individuele gevallen verwerken, hangt af van de specifieke actie die wordt uitgevoerd en van de gegevens die wij van de deelnemer ontvangen.

De uitvoering van de betreffende actie op onze aanwezigheid in een sociaal netwerk is ook onderworpen aan de gebruiks- en gegevensbeschermingsbepalingen van het betreffende netwerk.

Categorieën van betrokkenen: Deelnemers aan de wedstrijd.

Categorieën van gegevens:Stamgegevens (bijv. naam, adres), contactgegevens (bijv. e-mailadres, telefoonnummer), inhoudsgegevens (bijv. tekstinzendingen, foto’s, video’s).

Doel van de verwerking: Uitvoering van de wedstrijd incl. uitreiking van prijzen en bekendmaking van de winnaar in diverse media.

Toestemming (art. 6 lid 1 lit. a) DSGVO)

 

Contacteren

Op ons online aanbod bieden wij de mogelijkheid om rechtstreeks contact met ons op te nemen of om informatie te verkrijgen via verschillende contactmogelijkheden.

Als er contact wordt opgenomen, verwerken wij de gegevens van de persoon die de aanvraag doet voor zover dat nodig is om de aanvraag te beantwoorden of te verwerken. Afhankelijk van de wijze waarop contact met ons wordt opgenomen, kunnen de verwerkte gegevens variëren.

Categorieën van betrokkenen:Aanvragers

Categorieën van gegevens: Stamgegevens (bijv. naam, adres), contactgegevens (bijv. e-mailadres, telefoonnummer), inhoudsgegevens (bijv. tekstinvoer, foto’s, video’s), gebruiksgegevens (bijv. interesses, toegangstijden), meta- en communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adres).

Doel van de verwerking: Verwerking van verzoeken.

Wettelijke basis: Toestemming (art. 6 lid 1 lit. a) DSGVO), uitvoering of initiatie van het contract (art. 6 lid 1 lit. b) DSGVO).

 

Evenementen en functies

Op ons online aanbod hebben bezoekers de mogelijkheid om zich te registreren voor evenementen en activiteiten. De gegevens die wij verzamelen en die noodzakelijk zijn voor de totstandkoming en uitvoering van het contract zijn gemarkeerd als verplicht. Het verstrekken van aanvullende gegevens is vrijwillig.

Categorieën van betrokkenen: Deelnemers, geïnteresseerden

Categorieën van gegevens: Stamgegevens (bijv. naam, adres), contactgegevens (bijv. e-mailadres, telefoonnummer), transactiegegevens (bankgegevens, facturen, betalingsgeschiedenis), contractgegevens (bijv. onderwerp van het contract, termijn).

Doel van de verwerking: Het initiëren en uitvoeren van contracten.

Rechtelijke grondslag: Contractinitiatie en -uitvoering (art. 6 lid 1 lit. b) DSGVO), toestemming (art. 6 lid 1 lit. a) DSGVO).

 

Gegevensoverdracht

Wij geven de persoonsgegevens van bezoekers van ons online aanbod door voor interne doeleinden (bijv. voor de interne administratie of aan de HR-afdeling om te voldoen aan wettelijke of contractuele verplichtingen). De interne overdracht of openbaarmaking van gegevens vindt alleen plaats voor zover noodzakelijk en in overeenstemming met de relevante regelgeving inzake gegevensbescherming.

Voor de uitvoering van contracten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting kan het noodzakelijk zijn dat wij persoonsgegevens doorgeven. Indien de in dit verband vereiste gegevens niet aan ons worden verstrekt, is het mogelijk dat de overeenkomst met de betrokkene niet kan worden gesloten.

Wij geven gegevens door aan landen buiten de EER (zogenaamde derde landen). Dit gebeurt op basis van de bovengenoemde doeleinden. De doorgifte vindt alleen plaats voor het nakomen van onze contractuele en wettelijke verplichtingen of op basis van een eerder verleende toestemming van de betrokkene. Bovendien vindt deze overdracht plaats met inachtneming van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder met het oog op art. 44 e.v. van de verordening inzake gegevensbescherming. DSGVO, bijv. op basis van door de Europese Commissie afgegeven adequaatheidsbesluiten of andere passende garanties (bijv. standaardclausules inzake gegevensbescherming, etc.).

 

Duur van de opslag

In principe bewaren wij de gegevens van de bezoekers van ons online-aanbod zo lang als nodig is voor het verlenen van onze dienst of voor zover dit door de Europese richtlijn en verordening Maker of een andere wetgever is bepaald in wetten of regelingen waaraan wij onderworpen zijn. In alle andere gevallen verwijderen wij de persoonsgegevens nadat het doel is bereikt, met uitzondering van gegevens die wij moeten blijven bewaren om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (zo zijn wij bijvoorbeeld verplicht documenten zoals contracten en facturen gedurende een bepaalde periode te bewaren vanwege bewaartermijnen op grond van het belasting- en handelsrecht).

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering op grond van art. 22 DSGVO.

 

Rechtsgrondslag

De relevante rechtsgrondslagen zijn voornamelijk afgeleid van de GDPR. Deze worden aangevuld met nationale wetten van de lidstaten en zijn in voorkomend geval samen met of in aanvulling op de GDPR van toepassing.

Instemming: Art. 6 para.1 lit. a) DSGVO dient als rechtsgrondslag voor verwerkingen waarvoor wij toestemming hebben verkregen voor een specifiek verwerkingsdoel.

Het uitvoeren van een overeenkomst: Art. 6 lid 1 letter b) DSGVO dient als rechtsgrondslag voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene worden uitgevoerd.

Wettelijke verplichting: Art. 6 lid 1 lit. c) DSGVO dient als rechtsgrondslag voor verwerkingen die noodzakelijk zijn om een wettelijke verplichting na te komen.

Belanghebbenden: Art. 6 para. 1 lit. d) DSGVO dient als rechtsgrondslag indien de verwerking noodzakelijk is ter bescherming van de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon.

Algemeen belang: Art. 6 lid 1 letter e) DSGVO dient als rechtsgrondslag voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verantwoordelijke voor de verwerking is opgedragen.

Gerechtvaardigd belang: Art. 6, lid 1, onder f) DSGVO dient als rechtsgrondslag voor verwerkingen die noodzakelijk zijn met het oog op de gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke voor de verwerking of een derde, behalve wanneer deze belangen moeten wijken voor de belangen of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

 

Rechten van de betrokkenen.

Recht van toegang: Overeenkomstig art. 15 van de GDPR hebben betrokkenen het recht om bevestiging te vragen of wij gegevens over hen verwerken. Zij kunnen informatie over deze gegevens opvragen, evenals de verdere in Art. 15 (1) DSGVO opgesomde informatie en een kopie van hun gegevens.

Recht op rectificatie: Volgens Art. 16 van de GDPR hebben betrokkenen het recht te verzoeken om rectificatie of aanvulling van gegevens die hen betreffen en door ons worden verwerkt.

Recht op wissen:Volgens Art. 17 van de GDPR hebben betrokkenen het recht om het onmiddellijke wissen van de hen betreffende gegevens te vragen. Als alternatief kunnen zij eisen dat wij de verwerking van hun gegevens beperken overeenkomstig artikel 18 van de GDPR.

Recht op gegevensportabiliteit: Op grond van art. 20 van de GDPR hebben betrokkenen het recht om te verzoeken dat de gegevens die zij aan ons hebben verstrekt, beschikbaar worden gesteld en worden overgedragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Klachtrecht: Betrokkenen hebben ook het recht om een klacht in te dienen bij de voor hen verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit overeenkomstig Art. 77 van de GDPR.

Recht van bezwaar: Als persoonsgegevens worden verwerkt op basis van legitieme belangen op grond van Art. 6 para. 1 zin 1 lit. f) DSGVO, hebben betrokkenen het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens op grond van Art. 21 DSGVO, voor zover daar redenen voor zijn die voortvloeien uit hun bijzondere situatie of het bezwaar is gericht tegen directe reclame. In het laatste geval hebben betrokkenen een algemeen recht van verzet, dat door ons wordt uitgevoerd zonder dat een bijzondere situatie wordt gespecificeerd..

Verzet

Sommige gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen. U heeft de mogelijkheid om een reeds gegeven toestemming te allen tijde in te trekken. Daarvoor volstaat een informeel bericht of een e-mail naar datenschutz@saluvet.de. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die is uitgevoerd tot de herroeping blijft onaangetast door de herroeping.

Externe links

Onze website bevat links naar de online aanbiedingen van andere aanbieders. Hierbij wijzen wij erop dat wij geen invloed hebben op de inhoud van de gelinkte online aanbiedingen en de naleving van de voorschriften inzake gegevensbescherming door hun providers.

Wijzigingen.

Wij behouden ons het recht voor om deze mededeling inzake gegevensbescherming te allen tijde aan te passen in geval van wijzigingen van ons online-aanbod en met inachtneming van de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, zodat deze voldoet aan de wettelijke vereisten.

Naar het contactformulier >>

 

Deze gegevensbeschermingsverklaring is opgesteld door DDSK GmbH, 15.02.2022.