Duurzaamheid bij SaluVet

Onze leefruimte. Onze verantwoordelijkheid.

Duurzaamheid in de dagelijkse praktijk

Het thema duurzaamheid met zijn belangrijkste aspecten van ecologie, economie en sociale kwesties is diep geworteld in onze bedrijfsfilosofie en geeft vorm aan onze bedrijfsvoering en sociale interactie.
Wij hebben de ecologische gedachte stevig verankerd in onze processen en beschermen het milieu door verantwoord gebruik van hulpbronnen. De claim om financieel onafhankelijk te zijn en het feit dat wij binnen de WALA-groep opereren, ondersteund door de WALA Foundation, draagt bij aan een duurzame bedrijfs- en marktontwikkeling op lange termijn.

In onze bedrijfsmissie zetten wij ons in voor een eerlijke en respectvolle samenwerking en het nemen van sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid in de regio. Wij cultiveren de dialogische bedrijfscultuur.

Omgaan met de natuur

Milieu

De stichtingsimpuls van SaluVet is gericht op genezing en salutogenese.  Het idee om producten te vervaardigen op basis van natuurlijke grondstoffen en rekening te houden met ecologische aspecten was al baanbrekend ten tijde van de oprichting van het bedrijf. Onderwerpen als ecologisch en duurzaam management speelden al meer dan 100 jaar geleden een belangrijke rol in het bedrijf. Wij hebben de ecologische gedachte stevig verankerd in onze processen. Wij besteden aandacht aan een verantwoord gebruik van hulpbronnen en beschermen ons milieu. Dit is wat onze missieverklaring zegt, en dit is de norm waaraan wij ons elke dag meten.

Meer lezen

Anders zakendoen

Behoorlijk bestuur

In de wereld van vandaag domineren winstbejag en kortetermijnwinst de zakenwereld, vaak ten koste van het milieu en de gemeenschap. De goodwill van enkele grote aandeelhouders is belangrijker dan het lot van de werknemers. Hoe kunnen traditionele bedrijven onder dergelijke omstandigheden duurzaam naar de toekomst worden geleid? Hoe kan de ondernemingsgedachte behouden blijven?
Dr. Roland Schaette heeft deze vragen over de toekomst voor zichzelf en zijn onderneming op een heel bijzondere manier beantwoord. In 2006 besloot hij de door zijn vader in 1919 opgerichte onderneming na te laten aan de WALA Foundation. Een ongewone, moedige en onbaatzuchtige, door en door visionaire beslissing. Meer dan 15 jaar geleden legde Dr. Roland Schaette de basis voor SaluVet GmbH om als onderdeel van de WALA Group, ondersteund door de WALA Foundation, optimistisch de toekomst in te kunnen sturen. Met deze ondernemingsvorm neemt SaluVet een bijzondere positie in de branche in, heeft dus geen particuliere investeerders, is onafhankelijk van grote investeerders en kan niet verkocht of vererfd worden. Het stelt ons ook in staat de behoeften van onze klanten, en dus de dieren, op de voorgrond te plaatsen en bij zakelijke beslissingen rekening te houden met actuele maatschappelijke behoeften.

 

Meer lezen

Sociale verantwoordelijkheid

voor mens, dier en milieu

Als duurzaam opererend bedrijf nemen wij ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus. Wij zetten ons in voor de thema’s landbouw en milieubescherming, wetenschap, sociale vraagstukken en cultuur in en rond Bad Waldsee. Wij ondersteunen lokale en nationale verenigingen, initiatieven en organisaties.

Meer lezen

Duurzaamheid in de onderneming

Beoordelingen

Om het thema duurzaamheid in het bedrijf ook buiten de dagelijkse routine te beleven, nemen wij regelmatig deel aan de Baden-Württembergse duurzaamheidsdagen. Elk jaar organiseert een groep vrijwilligers een gevarieerd programma voor alle collega’s of zelfs voor geïnteresseerde bezoekers en nodigt hen uit om duurzaamheid met verschillende aanbiedingen te beleven.

Duurzaamheid speelt bij SaluVet al tijdens de opleiding een beslissende rol. Daarom zijn onze stagiaires betrokken bij verschillende projecten en activiteiten over duurzaamheidsthema’s.

Beoordelingen