Imprint en rapport van bijwerkingen

Rapporten van bijwerkingen voor geneesmiddelen van SaluVet, PlantaVet of Dr. Schaette

.

Als u mogelijke bijwerkingen van geneesmiddelen van SaluVet, PlantaVet of Dr. Schaette wilt melden, neem dan contact op met het volgende telefoonnummer van SaluVet GmbH:

.

Telefoon: +49 (0) 7524 4015-47
Fax: +49 (0) 7524 4015-40
E-mail: info@saluvet.de

Neem in geval van een medisch noodgeval onmiddellijk contact op met een dierenarts of arts of met de veterinaire of medische hulpdienst. Als (en alleen als) een ernstige reactie is opgetreden bij mensen als gevolg van verkeerd gebruik met een van onze diergeneesmiddelen, kunt u ook medische informatie krijgen van het Vergiftigingencentrum Berlijn door te bellen naar +49 (0) 30 306 867 90.

Imprint

Combinatie opdruk (identificatie van de aanbieder) van Telemediengesetz (TMG), Staatsvertrag für Rundfunk und Telemedien (RStV) en informatie volgens Dienstleistungs-Informationspflichten-Verordnung (DL-InfoV) gebaseerd op de EU-Dienstenrichtlijn (RL 2006/123/EG Publicatieblad van de EU 2006, L376/36 “DRLR”)

Provider en daarmee verantwoordelijke voor de commerciële en zakelijke website in de zin van § 5 van de Duitse Telemediawet in zijn functie als kernwet van de wet tot eenmaking van de elektronische handel ElGVG en de wet tot regeling van de kadervoorwaarden voor informatie- en communicatiediensten (IuKDG), is SaluVet GmbH, vertegenwoordigd door de bedrijfsleiders Dr. Sandra Graf-Schiller en Philipp Mayer.

Informatie op grond van § 2 (1) van de Verordening Dienst Informatieverplichtingen (DL-InfoV).

Deze internetaanwezigheid is een informatieaanbod van

SaluVet GmbH.
Stahlstraße 5
88339 Bad Waldsee

Duitsland

E-mail: info@saluvet.de
Web: www.saluvet.de

Telefoon: +49 (0) 7524-4015-0
Fax: +49 (0) 7524-4015-40

Hoofdkantoor SaluVet GmbH: 88339 Bad Waldsee, Duitsland
Rechtbank Ulm, HRB 551930
Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (GmbH)

Toepasselijk recht: Wet van de Bondsrepubliek Duitsland (BRD)

Belastingdienst Ravensburg
Identificatienummer omzetbelasting: DE 194 511 471

Bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid: Dr. Sandra Graf-Schiller en Philipp Mayer

Algemene voorwaarden (AV):

SaluVet GmbH heeft Algemene Voorwaarden (AV). Deze zijn te vinden hier.

Bevoegde toezichthoudende autoriteit
Regionale Raad Tübingen
Konrad-Adenauer-Straße 20
72072 Tübingen
Telefoon: +49 (0) 7071 757-0
Fax: +49 (0) 7071 757-3190
E-mail: poststelle@rpt.bwl.de

Verantwoordelijke kamer
Kamer van Industrie en Handel Bodensee-Oberschwaben
Lindenstraße 2
88250 Weingarten
Telefoon: +49 (0) 751 409-0
Fax: +49 (0) 751 409-159
E-mail: info@weingarten.ihk.de
Website: https://www.weingarten.ihk.de

Pecuniaire aansprakelijkheidsverzekering
HDI Global SE, Heilbronner Straße 158, 70191 Stuttgart, Duitsland
Territoriaal toepassingsgebied: wereldwijd, inclusief export VS/Canada

Informatie over online deelname aan geschillen op grond van artikel 14, lid 1, van de ODR-verordening:
De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR), dat te vinden is op https://ec.europa.eu/consumers/odr. Het ODR-platform dient als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen over contractuele verplichtingen die voortvloeien uit online koopcontracten.

Wij nemen deel aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor de consumentenarbitragecommissie (Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e. V., Straßburger Str. 8 Kehl, 77694).

Verantwoordelijk voor journalistieke redactionele bijdragen volgens § 55 lid 2 RStV:
Directie: Dr. Sandra Graf-Schiller en Philipp Mayer, e-mail: info@saluvet.de
Stahlstraße 5, 88339 Bad Waldsee, Duitsland

Externe functionaris voor gegevensbescherming volgens Art. 37 EU-DSGVO / § 38 BDSG-neu:
De heer Stefan Fischerkeller – Duits advocatenkantoor voor gegevensbescherming
Telefoon +49 (0) 7544 9049691, datenschutz@saluvet.de

D-U-N-S® Nummer (Data Universal Numbering System)
Het D-U-N-S® Nummer is een unieke, 9-cijferige identificatiecode die is gedefinieerd door Dun & Bradstreet. De numerieke code, die internationaal erkend is als standaard, wordt gebruikt om een individueel bedrijf uniek te identificeren. D-U-N-S® Nummer: 315395991

Webontwerp en -programmering

KAOS Reclamebureau
Wangen in Allgäu
www.kaos.de

Kenmerken van de dienstverlening van SaluVet GmbH: Ontwikkeling, productie en distributie van biologische preparaten voor de gezondheid en voeding van mens, dier en plant.

Prijsinformatie volgens § 4 Dienstleistungs-Informationspflichten-Verordnung (DL-InfoV) en Preisangabenverordnung (PAngV).
Informatie over prijzen is te vinden op de website van SaluVet GmbH.
SaluVet GmbH geeft je graag een offerte op aanvraag.

© Copyright
Alle rechten voorbehouden. Tekst, afbeeldingen en grafieken en hun rangschikking op de website zijn beschermd door het auteursrecht en andere beschermende wetten. De inhoud van deze websites mag niet worden gekopieerd, gedistribueerd, gewijzigd of beschikbaar worden gesteld aan derden voor commerciële doeleinden.

© Copyright beeldbronnen:
SaluVet GmbH, Stahlstraße 5, 88339 Bad Waldsee, Duitsland

Wettelijke kennisgeving

aansprakelijkheid.
SaluVet GmbH kan, naar eigen goeddunken en zonder enige aansprakelijkheid te aanvaarden, deze website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk wijzigen en de werking ervan stopzetten. Door het plaatsen van een link naar externe websites (“hyperlinks”), neemt SaluVet GmbH deze website of de inhoud ervan niet over als de zijne. Bovendien is SaluVet GmbH niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze websites of hun inhoud.
*** Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie) ***