Unternehmensführung

Stichting bedrijven

Winst is een middel om een doel te bereiken

Zowel WALA Heilmittel GmbH als SaluVet GmbH zetten zich vanaf hun oprichting in voor genezing en salutogenese. Beide traditionele bedrijven zijn verenigd door de gemeenschappelijke gedachte, producten op basis van natuurlijke grondstoffen te vervaardigen en rekening te houden met ecologische aspecten.
Het is de taak en het doel van de WALA Foundation om naast WALA Heilmittel GmbH de voorspoedige ontwikkeling van SaluVet GmbH te waarborgen. Bijgevolg heeft SaluVet GmbH geen particuliere investeerders, is het onafhankelijk van grote investeerders en kan het niet worden verkocht of geërfd. De onderneming dient het doel van de stichting, heeft dus een zinvol doel dat het denken en handelen vorm geeft en is gericht op de lange termijn. Het stelt ons in staat de behoeften van onze klanten, en dus van de dieren, op de voorgrond te plaatsen en rekening te houden met de huidige maatschappelijke behoeften. Om toekomstbestendig te zijn, hebben we ook winst nodig.
Als stichting moeten we ook economisch denken en handelen. Winst is een middel en geen doel op zich. De focus ligt op de lange termijn ontwikkeling van het bedrijf en het bevorderen van de individuele ontwikkeling van het personeel. In jaren van goed beheer vullen we niet de zakken van hebzuchtige aandeelhouders, maar keren we een deel van de winst uit aan de werknemers – na aftrek van noodzakelijke investeringen en reserves.

Dr. Philipp LettmannArtikel over door stichtingen geleide ondernemingen door Mr. Dr. Philipp Lettmann, Raad van Bestuur Stichting WALA.

Bijdrage over stichtingsmaatschappijen

Op dialoog gebaseerde bedrijfscultuur

Onafhankelijk in de zin van het geheel

Karl-Martin Dietz en Wolfgang Kracht (Hardenberg Instituut) munten de term “dialogische bedrijfscultuur” (DUK) als basis voor de samenwerking van mensen in een onderneming, die zij opvatten als een gemeenschap van lotsverbondenheid.

Het doel van de dialogische bedrijfscultuur is om zoveel mogelijk deelnemers in staat te stellen zelfstandig te handelen in de zin van een geheel. Dit betekent dat zoveel mogelijk medewerkers ondernemers in de onderneming moeten worden. Essentiële bouwstenen hiervoor zijn enerzijds het stimuleren en mogelijk maken van medewerkers om leiderschap geleidelijk om te zetten in zelfleiderschap, en anderzijds om als leidinggevende het mogelijk maken in plaats van het sturen te stellen en coördinerend in plaats van controlerend op te treden.

DUK ziet zichzelf niet als een gereedschapskist of leiderschapsinstrument als zodanig, maar begint bij elk individu, incorporeert de individualiteit van het individu en verbindt zich met de wereld door proactief handelen in gedeelde verantwoordelijkheid.  DUK houdt dus rekening met het tijdperk van individualisme en prikkelt de mentale productiviteit in elke medewerker door het creëren van een passende omgeving. Leiding geven in deze context betekent dienen, niet instrueren en controleren.

 

Dialoogcultuur bij WALA

WALA Gedragscode

Compliance

Deze WALA-richtsnoeren omvatten algemene beginselen voor ethisch, eerlijk en wettelijk correct zakelijk gedrag voor alle medewerkers van de WALA Group.

Over de gedragscode van de WALA-groep