Filmserie

Het wonder van Mals

Geen pesticiden in de landbouw

Het wonder van Mals.

In Mals werd in 2014 Europa’s eerste succesvolle referendum tegen het gebruik van pesticiden in de landbouw gehouden – 2.377 inwoners van Mals willen geen gif meer in hun dorp.
Sinds het einde van de jaren 2000 heeft de conventionele appelteelt het landschap in Zuid-Tirol steeds meer ontsierd. De monoculturen rukken steeds dieper op in de Alpendalen. Ze bezetten gebieden waar vroeger kalveren en koeien graasden en boeren groenten en granen plantten.

Monoculturen en pesticiden ontsieren Zuid-Tirol.
Appelmonoculturen die de biodiversiteit schaden zijn één probleem. Een ander, veel erger probleem zijn de ziekteverwekkende pesticiden die in de fruitteelt worden gebruikt. Dit komt doordat de giftige spuitnevel, die tot 20 keer per jaar op de fruitteeltgebieden wordt gespoten, door de wind over het hele dorp wordt verspreid.

De eerste pesticidevrije gemeenschap van Europa.
In zijn film “Das Wunder von Mals” (Het wonder van Mals) doet documentairemaker Alexander Schiebel verslag van hoe een handjevol inwoners van Mals zich verdedigen tegen pesticiden en tegen een overheersende lobby van fruittelers, boerenassociatie, regionale overheid en bedrijven. In een referendum beslist uiteindelijk 76% van de burgers voor een toekomst zonder glyfosaat en co. Mals wordt de eerste pesticidevrije gemeenschap in Europa.